Centre d’Estudis

El Centre d’Estudis es defineix com una plataforma activa, oberta i participativa destinada a investigadors, estudiosos i interessats en la persona, la vida i l’obra de Gilbert Keith Chesterton, amb l’objectiu de fer conèixer i divulgar l’obra i el pensament de l’escriptor anglès, i també els seus vincles amb la cultura catalana. El projecte es basa en tres eixos clau: l’estudi i divulgació de l’obra de Chesterton en el seu context històric i cultural; l’ideari de Chesterton en l’Europa contemporània, i la vinculació de l’escriptor amb Catalunya.

L’Espai Diàleg està dissenyat per donar visibilitat als projectes duts a terme per la nostra entitat i per potenciar la comunicació amb els usuaris. Els eixos d’actuació tenen per objectiu principal permetre l’accés públic al fons documental; tutoritzar tesis doctorals i altres treballs universitaris o d’investigació; organitzar cursos, conferències, exposicions temàtiques, congressos i simposis internacionals, i col·laborar amb d’altres entitats interessades en l’obra, el pensament i la vida de Chesterton.

Activitats i serveis

Despatx del CEDGKC

El Centre promou activitats de divulgació de l’obra, del pensament i de la vida de Chesterton, amb la voluntat d’arribar a tota mena de públic interessat per l’autor anglès i el seu entorn. A través d’activitats públiques, presentacions de projectes, informació de novetats i d’expedients digitals d’estudis, recursos i projectes en curs, pretenem assolir l’objectiu fundacional del Centre: donar valor i vigència a la seva obra en el context cultural contemporani.

El Centre promou també activitats d’investigació a través dels projectes que duu a terme la mateixa entitat, i a través d’altres projectes, d’àmbit nacional i internacional, gestionats conjuntament amb altres institucions i investigadors. Des del Centre s’assessoren i promocionen projectes afins d’altres entitats. La base de dades del CEDGKC és una eina d’investigació oberta a la ciutadania.

Els serveis del Centre d’Estudis es despleguen en dues grans àrees. La primera és l’àrea d’informació, que té per objectiu atendre les consultes dels usuaris relacionades amb l’activitat de l’entitat. La segona és l’àrea d’assessorament, que dona resposta a qüestions derivades de la informació que explota la base de dades del Centre de Documentació i suport a projectes i treballs d’investigadors, periodistes, estudiants universitaris, escolars o de la ciutadania en general.