Galeria d’imatges

El nombre d’imatges relacionades amb la persona, la vida i l’obra de Chesterton és inquantificable. Les hem ordenat seguint tres criteris. En primer lloc, les persones. Els retrats de Gilbert seguint les etapes vitals des de la infància a la vellesa, les imatges vinculades amb els seus familiars, les que mostren els amics més propers i els contemporanis amb qui va mantenir una relació significativa. En segon lloc, els indrets, com les escoles i universitats de les diverses etapes acadèmiques, els paisatges vinculats amb la seva vida, els barris, els domicilis, sobretot de Londres, Beaconsfield i Anglaterra. Les fotografies lligades als nombrosos viatges per països d’Europa, Terra Santa, Egipte, Canadà i Amèrica, i finalment les imatges més rellevants del seu món contemporani de finals del segle XIX i el  primer terç del XX.