Centre d’Estudis i Documentació G. K. Chesterton

El Centre d’Estudis i Documentació G. K. Chesterton (CEDGKC), té el seu origen en la donació d’un fons especialitzat a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Es defineix com una plataforma activa, oberta i participativa destinada a investigadors, estudiosos i interessats en la persona, la vida i l’obra de Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936), amb l’objectiu de fer conèixer i divulgar el seu pensament i l’entorn de les seves idees en l’Europa d’entreguerres i fins avui.

L’ideari de Chesterton en el món contemporani. El seu pensament i la seva obra esdevenen un llegat valuós que s’ha d’integrar en el debat sobre la definició d’Europa, amb l’objectiu de documentar, sobretot a través de les publicacions periòdiques, la influència humanística d’arrel democratacristiana en el procés històric de globalització que viu el món actual.

La vinculació de Chesterton amb Catalunya. Les dues estades que hi va fer el 1926 i 1935 i la seva difusió, juntament amb la d’altres escriptors anglesos, va fomentar un intercanvi d’idees, de mirades i de models literaris. Va inspirar escriptors, periodistes i pensadors, com ara Marià Manent, Pau Romeva o Maurici Serrahima, entre molts altres, i un grup d’Amics de Chesterton que impulsà la traducció de la seva obra.