Guia del full web CEDGKC

El full web del Centre d’Estudis i Documentació G. K. Chesterton (CEDGKC) s’organitza atenent l’estructura, les funcions i els objectius de l’entitat. Des de la pantalla d’Inici, l’usuari/ària pot accedir als principals àmbits d’informació que donen accés a les dades del CEDGKC, a les dades sobre la vida, obra, pensament i context de l’escriptor, i a les dades que gestiona la base de dades que incorpora els documents dels fons d’arxiu del Centre.

Full web CEDGKC

 • Inici
 • Projecte
  • Fonaments
  • Objectius
  • Serveis
  • Activitats
  • Equip
  • Una breu història
 •  G. K. Cheserton
  • L’home que fou Chesterton
   • L’home que fou Chesterton
   • Semblança
   • Obra
   • Bibliografia de Chesterton
   • Bibliografia sobre Chesterton
   • Bibliografia de referència
   • Pensament
   • Religiositat
   • Temàtiques
   • Espais
   • Cronologia
  • El món de Chesterton
   • Un món en transformació (1715-1920)
   • De l’optimisme de la voluntat
   • De l’Europa convulsa
   • Anglaterra, manifest del món industrial (1750-1920)
   • Catalunya (1840-1936)
   • L’Espanya desmodada (1850-1931)
   • Espiritualitat, idealisme i materialisme
   • De l’art i de la literatura, del XIX al XX
 • Chesterton a Catalunya
 • Centre d’Estudis
  • Projectes
  • Assessorament
  • Divulgació
  • Investigació
 • Centre de Documentació
  • Gestió dels fons documentals
  • Catàleg dels fons documentals
  • Cercadors d’informació
  • Inventaris i guies
 • Contacte
 • Ajuda

 • Glossari
 • Atles i Timeline
  • Atles
   • Infografies
   • Mapes
  • Timeline
 • Catàlegs
 • Galeria d’imatges
 • Cerques
 • Recursos